Υπηρεσίες

Εντοπισμός θέσης & κλίσης

Η θέση που θα επιλεγεί για το κάθε έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού συνδέεται άρρηκτα με την απόδοση ενέργειας καθώς και με το κόστος της κατασκευής. Εμείς παραθέτουμε όλα τα δεδομένα στους επενδυτές σε σχέση με την επιλογή της θέσης.