Υπηρεσίες

Μελέτη

Διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μετά από άμεση αυτοψία και λεπτομερή επιμέτρηση του χώρου σας, μελετούν τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη για την μέγιστη απόδοση του συστήματός σας.
Κατόπιν λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση ενέργειας του κάθε έργου * και έχοντας εξασφαλίσει τα δεδομένα του κόστους και ην τιμή διάθεσης της ενέργειας παραδίδετε πλήρης τεχνοοικονομική μελέτη όπου προβλέπονται με ακρίβεια τα καθαρά και αφορολόγητα έσοδα των επόμενων 20 ετών με μηνιαία ή ετήσια ανάλυση.

*Παράδειγμα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς λαμβάνονται στοιχεία ηλιοφάνειας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php)