Υπηρεσίες

Και μικρά φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 6kWp για οικιακές καταναλώσεις

Το Πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κλπ)
Το Πρόγραμμα προβλέπει μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση 6 kWp. Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.