Τα Νέα μας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”

                                        3.3 Απαιτήσεις – προδιαγραφές Προγράμματος Φωτοβολταικοί σταθμοί Η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/2019) όπως ισχύει, και θα είναι είτε σταθερά συστήματα έδρασης, είτε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης επί εδάφους. H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων...